Zysk operacyjny grupy wyniósł 674 mln zł wobec 1.628 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4.650 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 6.520 mln zł rok wcześniej.

KGHM jest największym producentem srebra i ósmym procentem miedzi na świecie, posiadającym dostęp do 4. pod względem wielkości zasobów miedzi. Spółka posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA.

Jednostkowy zysk netto KGHM spadł r/r do 507 mln zł w I kw. 2014 r.

KGHM Polska Miedź odnotował 507 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2014 r. wobec 1.059 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 718 mln zł wobec 1.473 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 3.800 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 5.106 mln zł rok wcześniej.

KGHM jest największym producentem srebra i ósmym procentem miedzi na świecie, posiadającym dostęp do 4. pod względem wielkości zasobów miedzi. Spółka posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA.

Na wyniki KGHM w I kw. wpłynęły głównie niższe ceny miedzi i srebra, kurs FX

Za spadek jednostkowego zysku KGHM Polska Miedź do 507 mln zł z I kw. tego roku (z 1,59 mln zł rok wcześniej) odpowiadają w największym stopniu niższe ceny miedzi i srebra oraz kurs walutowy, podała spółka.

"W pierwszym kwartale 2014 roku, przy zachowaniu dyscypliny kosztowej i utrzymaniu stabilnego poziomu produkcji, spółka osiągnęła zysk netto 507 mln zł. Na wynik finansowy w największym stopniu wpłynęły zmniejszenie cen miedzi i srebra oraz kurs walutowy" - czytamy w komunikacie.

Produkcja miedzi wzrosła o 1% w stosunku do roku ubiegłego. Po wyłączeniu podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz wsadów obcych, koszty rodzajowe są niższe o 1% niż w I kwartale 2013 roku, podał też KGHM.

"Spadek cen metali a w szczególności srebra, miał decydujący wpływ na wyniki ekonomiczne całej Grupy Kapitałowej zarówno w obszarze finansów, kosztów jednostkowych, jak i poziomu produkcji miedzi ekwiwalentnej" - czytamy dalej.

Zysk operacyjny wyniósł 718 mln zł wobec 1.473 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 3.800 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 5.106 mln zł rok wcześniej.

KGHM jest największym producentem srebra i ósmym procentem miedzi na świecie, posiadającym dostęp do 4. pod względem wielkości zasobów miedzi. Spółka posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA.  

KGHM odda Sierra Gorda w terminie, wyda na główne projekty 4 mld zł w 2014 r.

KGHM Polska Miedź przewiduje, że chilijski projekt Sierra Gorda zostanie ukończony zgodnie z harmonogramem, tj. w połowie tego roku, poinformował prezes Herbert Wirth. Na realizację strategicznych projektów KGHM przeznaczy w tym roku ponad 4 mld zł.

"Kamieniem milowym dla KGHM będzie uruchomienie produkcji w Sierra Gorda. Zakończenie budowy zgodnie z harmonogramem nastąpi w połowie tego roku" - powiedział Wirth, cytowany w komunikacie.

"Do końca 2014 roku kopalnia będzie sukcesywnie zwiększać wielkość produkcji. Pełne moce produkcyjne chcemy osiągnąć w 2015 roku, kiedy kopalnia będzie przerabiać 110 tysięcy ton rudy dziennie i produkować 120 000 tysięcy ton miedzi rocznie" - dodał prezes.

KGHM podkreślił, że w tym roku realizowane są kluczowe inwestycje, które wzmocnią pozycję KGHM na międzynarodowych rynkach oraz zwiększą konkurencyjność na tle branży. "Na realizację strategicznych projektów KGHM przeznaczy w tym roku ponad 4 mld zł" - podano w komunikacie.

"Istotne są działania podejmowane w kopalni Robinson (Nevada, USA). Do końca II kwartału 2014 r. kopalnia zakończy prace nad długoterminowym planem dla wyrobiska Ruth, co wpłynie na uzyskanie dostępu do rudy o lepszej jakości oraz zwiększy zdolności produkcyjne w 2015 roku i kolejnych latach. Inwestycja w zdjęcie nadkładu w odkrywce Ruth będzie miała znaczący dodatni wpływ na przyszłą produkcję i koszty, gdy tylko zostanie udostępniona ruda z tego obszaru" - czytamy dalej.

KGHM wskazuje też na ważną rolę inwestycji w utrzymanie produkcji w polskich kopalniach poprzez rozwój systemu głębokiego wydobycia.

"W kwietniu KGHM rozpoczął produkcję poniżej poziomu 1200 metrów w obszarze 'Głogów Głęboki - Przemysłowy'. Zagospodarowanie tego złoża zapewni utrzymanie zdolności produkcyjnych podstawowego ciągu technologicznego w Polsce na obecnym poziomie" - przypomina spółka.

Od września 2011 r. projekt Sierra Gorda jest wspólnym przedsięwzięciem (w ramach spółki JV Sierra Gorda S.C.M.) KGHM International LTD. (55%) i spółek Grupy Sumitomo.

KGHM jest największym producentem srebra i ósmym procentem miedzi na świecie, posiadającym dostęp do 4. pod względem wielkości zasobów miedzi. Spółka posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA.

Strata netto KGHM International wyniosła 21 mln USD w I kw. 2014 r.

KGHM International odnotowało 21 mln USD skonsolidowanej straty netto w I kw. 2014 r. wobec 15 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 23 mln USD wobec 64 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 148 mln USD w I kw. 2014 r. wobec 272 mln USD rok wcześniej.

"W I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa KGHM International LTD. odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży netto o 411 mln zł (124 mln USD tj. o 46%) przede wszystkim w wyniku spadku wielkości sprzedanej miedzi płatnej (ze względu na spadek produkcji omówiony powyżej) oraz spadku średniej ceny sprzedaży miedzi o 19%" - czytamy w raporcie.

Skorygowana EBITDA w I kw. 2014 r.wyniosła 2 mln USD wobec 80 mln USD zysku rok wcześniej.

Wysokość finansowania projektu Sierra Gorda w I kw. br. wyniosła 132 mln USD wobec 134 mln USD rok wcześniej, podano także w raporcie.

"W I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa KGHM International LTD. kontynuowała realizację projektów wchodzących w skład portfela aktywów górniczych: projektu rozwojowego w fazie przedoperacyjnej Sierra Gorda, zlokalizowanego w północnej części Chile oraz projektu eksploracyjnego Victoria w Zagłębiu Sudbury w Kanadzie" - czytamy dalej.

Od września 2011 r. projekt Sierra Gorda jest wspólnym przedsięwzięciem (w ramach spółki JV Sierra Gorda S.C.M.) KGHM International LTD. (55%) i spółek Grupy Sumitomo. Według wcześniejszych zapowiedzi, projekt Victoria, którego KGHM International jest 100-proc. właścicielem, rozpocznie produkcję w 2018-2019 r., a pełną zdolność ma osiągnąć w 2023 r.