Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku polskiej waluty przyniosło reakcję na wydarzenia z szerokiego rynku. Informacje, iż niemiecki Bundesbank byłby gotów poprzeć działania Europejskiego Banku Centralnego (ECB) na rzecz przeciwdziałania zbyt niskiej inflacji spowodowały spadek wyceny europejskiej waluty oraz umocnienie amerykańskiego odpowiednika. W konsekwencji złoty pozostawał w miarę stabilny w stosunku do EUR, CHF oraz nieznacznie tracił w stosunku do dolara amerykańskiego. W szerszym ujęciu inwestorzy na złotym czekają na zbliżające się publikacje z polskiej gospodarki, równocześnie pamiętając o utrzymującym się zagrożeniu ukraińskim. Bilans początku tygodnia wskazuje jednak na ograniczone zainteresowanie polską walutą i poza wczorajszym spadkiem wobec USD większą zmienność możemy zaobserwować dopiero po odczycie CPI oraz „flash” PKB.

W trakcie dzisiejszej sesji GUS poda dane dot. inflacji w ujęciu CPI za kwiecień. Rynek spodziewa się wskazania na poziomie 0,6% r/r z 0,7% r/r uprzednio, choć nie brak również głosów zakładających możliwy mocniejszy spadek do okolic 0,5% r/r. Odczyt zgodny z oczekiwaniami nie zmieni wiec znacząco perspektyw dla RPP, która zmagając się z niską inflacją może dokonać pierwszych podwyżek dopiero w I kw. 2015r., a nawet później.

Z rynkowego punktu widzenia niepokojącym sygnałem jest wyjście powyżej oporu na 3,0485 PLN za dolara, co sugeruje utrzymanie dynamiki ruchu i możliwe podbicie, aż do 3,077 PLN. Impuls ten może zostać jednak zanegowany jeżeli w pierwszej fazie sesji kwotowania cofną się poniżej ww. progu. Niezależnie od wydarzeń na USD/PLN najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się obecnie lekkie osłabienie złotego wobec euro oraz franka szwajcarskiego.

Konrad Ryczko