Tauron Polska Energia odnotował 395,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 559,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 632,43 mln zł wobec 789,40 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4887,26 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 5164,10 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2014 r. wyniósł 1,75 mln zł wobec 244,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Tauron jest drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce (z 13% udziału w rynku w 2012 r.), a także największym dystrybutorem i największym sprzedawcą energii elektrycznej (z 38% udziału w rynku w 2012 r.). W skład Grupy Tauron wchodzą m.in. Tauron Wytwarzanie, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż, Tauron Obsługa Klienta, Południowy Koncern Węglowy, Tauron Ekoenergia oraz Tauron Ciepło