Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 789 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 1.095 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 975 mln zł wobec 1.381 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6.929 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 7.792 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2014 r. wyniósł 181 mln zł wobec 268 mln zł zysku rok wcześniej.

PGE to największa grupa energetyczna w Polsce. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%.