Polimex-Mostostal odnotował 39,24 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 23,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 27,13 mln zł wobec 32,60 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 412,37 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 532,57 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2014 r. wyniosła 31,41 mln zł wobec 72,48 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na wyniki w I kw. 2014 roku miała wpływ sezonowość rynku inżynieryjno-budowlanego oraz wciąż napięta sytuacja płynnościowa firmy, która skutkowała ograniczonym potencjałem realizacyjnym kontraktów. Należy jednak podkreślić, że spółka w ostatnich tygodniach I kw. odnotowała poprawę wskaźników finansowych" - napisała spółka w komunikacie.

W marcu br. spółka przedstawiła wierzycielom zmodyfikowany plan restrukturyzacji i planuje zakończyć negocjacje na jego temat w ciągu 1-2 miesięcy. Plan przewiduje m.in. oddłużenie poprzez konwersję części długu na akcje oraz dalszą sprzedaż zbędnego majątku.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2013 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 2,4 mld zł.