"Opracowując rekomendację zarząd wziął pod uwagę:

- sytuację na rynku metali i poziom zmienności cen,
- dużą wrażliwość wyników spółki na warunki makroekonomiczne,
- bezpieczny poziom wskaźników zadłużenia,
- charakter realizowanego programu inwestycyjnego (długoterminowy proces inwestycyjny),
- nakłady niezbędne w Grupie Kapitałowej do realizacji programu rozwoju" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd zaproponował wyznaczenie dnia dywidendy na 8 lipca 2014 r., termin wypłaty I raty dywidendy w kwocie 2,50 zł/akcję na 18 sierpnia oraz termin wypłaty II raty dywidendy w kwocie 2,50 zł/akcję na 18 listopada 2014 r.

Proponowany okres pomiędzy dniem ustalenia prawa do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy jest dłuższy od okresu 15 dni roboczych zalecanego przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, podkreślono.

"Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami jest uzasadnione koniecznością realizacji przez KGHM obowiązków płatnika w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłacanych dywidend w sposób terminowy i zgodny z obowiązującymi przepisami" - tłumaczy spółka.

Powyższe wnioski zarządu uzyskały pozytywną ocenę rady nadzorczej KGHM, podano także.

W ub.r. akcjonariusze KGHM zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 1,96 mln zł, co stanowi 9,8 zł na jedną akcję. Zarząd proponował wypłatę 8,0 zł na akcję.

Skarb Państwa posiada wciąż 31,79% akcji KGHM.

W 2013 r. KGHM miał 3.058 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 4.868 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 18.579 mln zł w porównaniu z 20.737 mln zł rok wcześniej.

KGHM jest największym producentem srebra i ósmym producentem miedzi na świecie, posiadającym dostęp do 4. pod względem wielkości zasobów miedzi. Spółka posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA.