W efekcie, kurs EUR/USD spadł w piątek do 1,3746. Zdaniem ekonomistów, zwiększenie prawdopodobieństwa wprowadzenia ujemnych stóp procentowych oraz uruchomienia programu skupu aktywów sprawi, że trend ten utrzyma się aż do publikacji najnowszych projekcji inflacyjnych, które poznamy w przyszłym miesiącu. Słowa Mario Draghiego przyczyniły się również do spadku rentowności włoskich, hiszpańskich oraz portugalskich obligacji 10-letnich do najniższych poziomów w historii.

Dzisiejsza sesja rozpoczęła się od publikacji informacji obrazujących aktualną sytuację ekonomiczną na Dalekim Wschodzie. Poznaliśmy także dynamikę sprzedaży detalicznej w Szwajcarii. Popołudniu, uwagę inwestorów przyciągną natomiast wiadomości na temat wysokości budżetu federalnego Stanów Zjednoczonych (prognoza 95 mld USD). Ze względu na niewielką ilość publikacji makroekonomicznych, nie powinnyśmy spodziewać się jednak dużej zmienności na rynku.

dr Maciej Jędrzejak