Wynik z tytułu odsetek wyniósł 150,69 mln zł wobec 134,92 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 110,59 mln zł wobec 83,52 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem wyniosły 13,42 mld zł na koniec I kw. 2014 r. wobec 13,37 mld na koniec 2013 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2014 r. wyniósł 4,58 mln zł wobec 2,08 mln zł straty rok wcześniej.