Jest to wynik gorszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 687 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 662-736 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1130,07 mln zł wobec 1167,75 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 512,90 mln zł wobec 524,41 mln zł rok wcześniej.

Według prognoz analityków z dziewięciu biur maklerskich, wynik odsetkowy Pekao w I kwartale mógł wynieść od 1.136 do 1.187 mln zł, przy konsensusie na poziomie 1.154  mln zł. Wynik z opłat i prowizji ukształtował się, zgodnie z oczekiwaniami analityków, na poziomie od 521 do 548 mln zł, przy konsensusie na poziomie 533 mln zł

Aktywa razem banku wyniosły 152,37 mld zł na koniec I kw. 2014 r. wobec 158,52 mld na koniec I kw. 2013 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2014 r. wyniósł 601,82 mln zł wobec 688,73 mln zł zysku rok wcześniej.