W I półroczu akcje spółki Polimex-Mostostal zostały przecenione o blisko 58 proc. To mogło wpłynąć w znaczącym stopniu na stopy zwrotu niektórych funduszy inwestycyjnych
W I półroczu akcje spółki Polimex-Mostostal zostały przecenione o blisko 58 proc. To mogło wpłynąć w znaczącym stopniu na stopy zwrotu funduszy ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości oraz Axa Akcji. W przypadku tych dwóch podmiotów papiery Polimeksu na koniec 2011 r. stanowiły odpowiednio 4,51 proc. i 2,98 proc. portfela.
Fundusz ING od początku roku zarobił 1,2 proc., ale w ciągu ostatnich 12 miesięcy stracił 33,2 proc., a w trakcie ostatnich 3 lat 27,8 proc. Jednostka Axa Akcji od początku roku zyskała 2,6 proc., ale w ciągu ostatnich 12 miesięcy straciła 21 proc. Być może tegoroczne zyski byłyby większe, gdyby nie akcje Polimeksu.