Ostatnie kilka sesji na rynku złotego przyniosło przejście w stan konsolidacji w okolicach 4,19-4,21 EUR/PLN, jednak z technicznego punktu widzenia w dalszym ciągu znajdujemy się w trendzie wzrostowym na parze. Bezpośrednim powodem „słabszego” złotego jest oczywiście temat Ukrainy, który skutecznie powstrzymuje kapitał zagraniczny przed wejściem na „długo” w PLN. W piątek na rynek docierały informacje o nasileniu walk między oddziałami ukraińskimi a prorosyjskimi separatystami na wschodzie Ukrainy. Dzisiejsze słabsze otwarcie może mieć związek z piątkowym słabszym odczytem z zakresu przemysłowego indeksu PMI dla Polski. Publikacja na poziomie 52 pkt., wobec oczekiwanych 54,3 pkt. potwierdza scenariusz dalszego wzrostu gospodarki, jednak przy malejącej dynamice. Dodatkowo negatywny wpływ na wskaźnik mają obawy o możliwy konflikt na Ukrainie. W piątek na rynku panowała ograniczona płynność i aktywność graczy, stąd część z uczestników obrotu może dopiero dzisiaj zdyskontować wcześniejsze dane.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest znaczących publikacji makroekonomicznych z kraju. W bieżącym tygodniu warto zwrócić uwagę na środowe zakończenie posiedzenia RPP, które rozpatrywane będzie w świetle oczekiwanych podwyżek w I kw. 2015r. Dodatkowo w czwartek będzie miała miejsce aukcja długu o wartości 3,0-5,0 mld PLN, a w piątek poznamy wyniki finansowe OFE za 2013r.

Z rynkowego punktu widzenia układ techniczny na większości par wskazuje na możliwą próbę odreagowania złotego. Scenariusz ten mógłby mieć miejsce dopiero w momencie, gdy EUR/PLN naruszyłby zakres 4,1950 PLN, co oznaczać będzie naruszenie 1-miesięcznej linii trendu wzrostowego na parze. Dzisiejsza sesja przebiegać może pod znakiem ograniczonej zmienności z uwagi na dzień wolny od handlu w Londynie.

Konrad Ryczko