Zysk operacyjny wyniósł 41,89 mln zł wobec 43,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,51 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 79,36 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2014 r. wyniósł 16,16 mln zł wobec 18,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Giełda Papierów Wartościowych prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na warszawskim parkiecie.