Bank Zachodni WBK odnotował 449,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 373,62 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 867,75 mln zł wobec 750,39 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 441,93 mln zł wobec 431,69 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 112,08 mld zł na koniec I kw. 2014 r. wobec 103,52 mld na koniec I kw. 2013.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2014 r. wyniósł 462,81 mln zł wobec 337,83 mln zł zysku rok wcześniej.