Zysk operacyjny wyniósł 254 mln zł wobec 334 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24.119 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 27.450 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2014 r. wyniosła 7 mln zł wobec 16 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły 113,85 mld zł w 2013 r.