Ostatnie kilkanaście godzin handlu na złotym, zgodnie z prognozą, przyniosło lekki spadek wyceny polskiej waluty. Dynamika ruchu pozostała jednak ograniczona. Zachowania polskich aktywów nie zmienił odczyt inflacyjny, gdyż inflacja za marzec okazała się zgodna z oczekiwaniami rynku (0,7%) nie zmieniając obrazu ostatnich tendencji na wskaźniku. Generalnie obserwujemy tradycyjne wygaszanie handlu przez świętami – większość inwestorów nie otwiera już nowych pozycji, co najwyżej zamyka stare. W konsekwencji płynność i zmienność na rynku ulega wygaszeniu. W szerszym ujęciu złotemu w dalszym ciągu ciąży sytuacja na Ukrainie, która ogranicza napływ kapitału z zagranicy. Czynnikiem stabilizującym pozostają jednak perspektywy gospodarcze oraz oczekiwania co do podwyżek stóp w I kw. 2015r.

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy dane dot. przeciętnego zatrudnienia (oczek. 0,4%) oraz wynagrodzenia (oczek. 3,8%) w marcu. Dodatkowo NBP poda informacje o inflacji bazowej za marzec, gdzie oczekuje się wartości na poziomie 0,9%. Dodatkowo środa będzie najprawdopodobniej dniem podwyższonej zmienności na szerokim rynku z uwagi na wydarzenia makroekonomiczne. Poza serią publikacji z USA (m.in. produkcja przemysłowa czy dane z rynku nieruchomości) inwestorzy ponownie analizować będą stanowisko J. Yellen. Ponownie więc możemy być świadkami spekulacji na dolarze, jednak z uwagi na mniejszą aktywność graczy na złotym przełożenie na PLN może pozostać ograniczone.

Z rynkowego punktu widzenia poranne względnie lepsze dane z Chin trochę poprawiły nastroje po wczorajszej słabej sesji giełdowej. Nie oznacza to jednak, iż znajdzie się popyt na bardziej ryzykowne aktywa. Układ techniczny na złotym wyraźnie sugeruje pogłębienie ruchu do okolic 4,20 PLN za euro. Górne cienie świec dziennych wskazują na lokalne kontry ze strony popytu, jednak bliskość świąt wskazuje, że złoty zakończy tydzień pod ww. zakresem. W przypadku CHF/PLN nastąpiło przejście w stan konsolidacji powyżej wsparcia na 3,4337 PLN, natomiast USD/PLN cofnął się z zakresu oporu na 3,0358 PLN.

Konrad Ryczko