Ostatnie kilkanaście godzin handlu na złotym przyniosło kontynuację stabilizacji wobec CHF oraz EUR oraz próbę umocnienia polskiej waluty wobec dolara amerykańskiego. Zgodnie z oczekiwaniami krajów posiedzenie RPP przyniosło raczej niewiele emocji, gdyż gremium zdecydowało się utrzymać stopę procentową na poziomie 2,5%, jednocześnie sugerując, że stopy pozostaną na tym poziomie do końca III kw. br. Prezes NBP poinformował, że w lipcu RPP poinformuje, czy dotychczasowa ścieżka stóp procentowych ulegnie zmianie. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, w dalszym ciągu, wydaje się utrzymanie stóp na bieżącym poziomie, aż do I kw. 2014r. obserwując zachowania inflacyjne. Dużo większe emocje przyniosła publikacja zapisków z ostatniego posiedzenia FED w, których FED dużo łagodniej odniósł się do ostatniego stanowiska J. Yellen. Zniknęło stwierdzenie dotyczące podwyżek stóp 6M po zakończeniu redukcji QE. Zastąpione zostało to informacją, iż FED wprowadzi nowe kryterium „jakościowe i ilościowe” dla przyszłych działań. Rynek szybko odczytał zapiski jako bardziej „gołębie”, stąd spadek wyceny dolara na szerokim rynku oraz lekkie umocnienie walut rynków wschodzących. W przypadku złotego ruch widoczny był głównie na zestawieniu USD/PLN, gdzie polska waluta zyskała ok. 1,7gr schodząc poniżej psychologicznej granicy 3,0000 USD/PLN. W szerszym ujęciu wydaje się, iż aktualne tendencje rynkowe powinny w dalszym ciągu oddziaływać pozytywnie na wycenę złotego.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest znaczących odczytów makroekonomicznych z gospodarki polskiej. Rynki pozostawać będą najprawdopodobniej pod wpływem wczorajszych zapisków FED, jednak warto nadmienić, iż poranne słabsze dane z Chin mogą dość skutecznie ograniczyć popyt na bardziej ryzykowne aktywa.

Z rynkowego punktu widzenia złoty pozostaje blisko bariery 4,1550 PLN za euro, jednak widoczne są próby zejścia niżej w ślad za wcześniejszym ruchem na USD/PLN. CHF/PLN oscyluje blisko wsparcia na 3,4130 PLN, gdzie ostatni test zakresu 3,4000 PLN na razie traktować należy jako krótkoterminowe odchylenie. Najmniej klarowna sytuacja pozostaje na USD/PLN, gdzie po kosmetycznym zejściu poniżej 3,00 PLN kurs ponownie próbuje wygenerować korektę wzrostową w kierunku 3,0175 PLN.

Konrad Ryczko