Środa powinna przynieść ograniczone wahania złotego. Większych emocji na rynku walutowym nie wzbudzi ani posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, ani czynniki globalne.

Wydarzeniem środy na rodzimym rynku walutowym będzie kończące się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Przynajmniej teoretycznie, bo w praktyce nie należy oczekiwań większych zaskoczeń, a tylko wtedy mogłoby to mieć wpływ notowania złotego i sytuację na polskim rynku długu.

Rada tradycyjnie około południa poinformuje o swej decyzji ws. stóp procentowych. Ponad wszelką wątpliwość pozostawi je na rekordowo niskim poziomie, utrzymując stopę referencyjną na poziomie 2,5%. O godzinie 16:00 zostanie natomiast opublikowany komunikat po posiedzeniu RPP, a jednocześnie rozpocznie się konferencja prasowa jej członków.

Oczekujemy, że Rada podtrzyma swą ostatnią deklarację o tym, że koszt pieniądza w Polsce nie zmieni się do końca III kwartału br. Nie oczekujemy, że coś nowego zostanie dodane do tej obietnic. Dlatego też nie ma co liczyć na większe wahania złotego zarówno przed konferencją prasową, jak i po niej.

W naszej opinii, która wpisuje się zresztą w rynkowy konsensus, do pierwszych podwyżek stóp procentowych w Polsce dojdzie w I kwartale 2015 roku. O tym, czy będzie to początek kwartału, czy może jego koniec zdecyduje to, czy Europejski Bank Centralny zdecyduje się jeszcze w tym roku poluzować politykę monetarną. Zakładamy, że do końca 2015 roku koszt pieniądza w Polsce wzrośnie łącznie o 75-100 punktów bazowych.

W sytuacji gdy posiedzenie RPP będzie dziś tylko pozornym wydarzeniem, złoty pozostanie pod głównym wpływem czynników globalnych. Mianowicie nastrojów na europejskich giełdach oraz kształtowania się notowań EUR/USD. Mając jednakże na uwadze jak stabilnie zachowywała się polska waluta w ostatnim czasie, również z tej strony nie należy oczekiwać żadnych fajerwerków.

Środowy poranek przynosi lekkie osłabienie złotego do euro i dolara, po tym jak wczoraj amerykańska waluta drugi kolejny dzień traciła na wartości, a próba umocnienia euro zakończyła się niepowodzeniem. O godzinie 09:37 kurs EUR/PLN testował poziom 4,1675 zł, a USD/PLN 3,0206 zł. Dzisiejsze wahania obu polskich par nie powinny przekroczyć +/- 1,5 grosza.