Piątkowy, poranny handel na rynku złotego przynosi kontynuację 5-sesyjnej konsolidacji na parach. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,1613 PLN za euro, 3,0346 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4035 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu spadły do poziomu 4,218% w reakcji na wyniki wczorajszej aukcji.

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku złotego przyniosło kontynuację wcześniejszej stabilizacji, pomimo podwyższonej zmienności na rynku bazowym. Inwestorzy na szerokim rynku wyprzedawali euro w reakcji na słowa M. Draghiego, który powiedział, że EBC rozważa niestandardowe środki, aby zapobiec zbyt długiemu utrzymywaniu się niskiej inflacji w Strefie Euro. Dodatkowo Prezes EBC stwierdził, że ewentualne luzowanie ilościowe mieści się w ramach mandatu EBC. W konsekwencji na rynku obserwowaliśmy odpływ kapitałów z euro oraz lekkie umocnienie dolara amerykańskiego, co znalazło również odzwierciedlenie na kwotowaniach USD/PLN, jednak skala ruchu pozostała ograniczona. W kraju, zgodnie z prognozą, aukcja długu zakończyła się sukcesem przy dużym wsparciu ze strony popytu (oferta 5,78 mld PLN, popyt 8,5% mld PLN). Ma to najprawdopodobniej związek z ostatnim ogłoszeniem ograniczeniu podaży długu w drugim kw. br. Niemniej nastroje na polskich aktywach (złoty oraz dług) pozostają pozytywne i jeżeli dzisiejsze dane z amerykańskiego rynku pracy nie sprostają oczekiwaniom to zakładać można próbę umocnienia ww. składowych. Początek handlu przebiegać może jednak w gorszych nastrojach, gdyż rynek zakłada dane korzystne dla dolara.

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy dane z amerykańskiego rynku pracy (w tym kluczową składową NFP). Rynek zakłada, że zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym wyniosła 200k wobec 175k uprzednio, przy jednoczesnym lekkim spadku bezrobocia z 6,7% do 6,6%. Lepsze odczyty przyczyniłyby się do umocnienia amerykańskiej waluty, gdyż wspierają scenariusz dalszego ograniczania programu QE przez FED. W kraju poznamy również opracowanie GUS dotyczące wyników finansowych banków za 2013r.

Z rynkowego punktu widzenia wczorajsza sesja przyniosła spodziewaną próbę dalszego umocnienia złotego wobec EUR czy CHF. W przypadku pierwszej z par zbliżamy się w kierunku wsparcia na 4,1567 PLN za euro, CHF/PLN po przekroczeniu wsparcia na 3,4130 PLN kieruje się w obszar pełnego zakresu na 3,4000 PLN. USD/PLN wskazuje na próbę osłabienia złotego wobec dolara i wybicia powyżej bariery 3,0358 PLN. Potencjalny zakres ruchu szacować należy na 3,0485 PLN.

Konrad Ryczko