Poprawa koniunktury w gospodarce będzie sprzyjać wzrostom na giełdzie
Marzec okazał się przeciwieństwem lutego – mówi Jarosław Sadowski, główny analityk firmy Expander, komentując wyniki funduszy zarządzanych przez polskie TFI. – W lutym wszystkie fundusze akcji polskich oraz akcji małych i średnich spółek zyskiwały, teraz wszystkie, poza jednym, przyniosły straty – wyjaśnia. Średnia strata w pierwszej z tych kategorii wyniosła w minionym miesiącu 2,9 proc., w drugiej 3,3 proc.
Powód? Sytuacja na Ukrainie. – Na szczęście wiele wskazuje na to, że te wydarzenia i związane z nimi oziębienie stosunków polsko-rosyjskich w bardzo nieznacznym stopniu wpłynęły na naszą gospodarkę – mówi główny analityk Expandera. Akcje odrobiły więc już dużą część strat poniesionych w pierwszej połowie marca.