Całkowite obroty akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy wyniosły 23,28 mld zł w marcu br., co oznacza spadek o 3,1% r/r, podała giełda. Narastająco od początku roku łączna wartość obrotu na tym rynku wyniosła 62,91 mld zł i była o 11,5% niższa niż rok wcześniej.

"Wartość obrotów sesyjnych akcjami na Głównym Rynku w marcu 2014 r. wyniosła 22,6 mld zł (5,4 mld euro) i była rekordowa od sierpnia 2011 r., kiedy obroty sesyjne wyniosły 26,8 mld zł. W stosunku do marca 2013 r. obroty sesyjne w marcu br. wzrosły o 20,6%. Wzmożoną aktywność inwestorów potwierdza także istotny wzrost liczby transakcji na sesję (+43,7% rdr), do poziomu 1,5 mln" - czytamy w komunikacie.

Wartość obrotów sesyjnych w pierwszych trzech miesiącach 2014 r. wzrosła o 8,2% r/r do 60,23 mld zł.

Kapitalizacja 404 spółek krajowych notowanych na rynku głównym na koniec marca 2014 r. wyniosła 613,4 mld zł (147,0 mld euro). Łączna kapitalizacja 450 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na tym rynku wyniosła na koniec marca br. 892,0 mld zł (213,8 mld euro), podano także.

W marcu 2014 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, o jedną więcej niż w marcu 2013 r.