Bez wątpienia, dalszej aprecjacji amerykańskiego dolara sprzyjają także dobre wiadomości napływające ze Stanów Zjednoczonych, gdzie, jak wynika z danych opublikowanych wczoraj przez tamtejszy urząd statystyczny, dynamika PKB w IV kwartale wyniosła 2.6% k/k. Lepsze od prognozowanych okazały się również aktualne informacje o sytuacji na amerykańskim rynku pracy – w ostatnim tygodniu liczba złożonych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych spadła z 321K do 311K.

Podczas dzisiejszej sesji w Europie zostaną opublikowane dane obrazujące aktualne nastroje panujące wśród producentów (prognoza -3.4 pkt) i konsumentów (prognoza -12.5 pkt). Popołudniu poznamy również informacje na temat dynamiki dochodów (prognoza 0.2% m/m) i wydatków Amerykanów (prognoza 0.3% m/m).

dr Maciej Jędrzejak, Dyrektor Zarządzający Saxo Bank Polska