Wtorkowy, poranny handel na rynku złotego przynosi utrzymanie wczorajszej stabilizacji. Obserwowaliśmy lekkie umocnienie w stosunku do dolara, jednak powodów takiego ruchu należy upatrywać w zachowaniu EUR/USD. Złoty wyceniany jest obecnie przez inwestorów następująco: 4,1989 PLN za euro, 3,0374 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4478 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu spadły do poziomu 4,27% (z 4,33% uprzednio).

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na złotym potwierdza scenariusz stabilizacji w aktualnych zakresach. Brak kluczowych publikacji makroekonomicznych oraz względne ustabilizowanie sytuacji na Ukrainie sprzyja obniżeniu zmienności na złotym oraz pozostałych walutach regionu. W kontekście ostatnich wydarzeń i wpływu czynników zewnętrznych informacje te traktować należy jak pozytywne dla złotego oraz ewentualną zapowiedź, iż po ustabilizowaniu kwotowań może dojść do ponownej próby umocnienia krajowej waluty. Wśród krajowych wydarzeń warto wspomnieć o wczorajszej depeszy z agencji Fitch. Agencja ratingowa stwierdziła, iż niedawne zmiany w systemie OFE i finansów publicznych są neutralne dla ratingu Polski. Jednocześnie zaznaczone zostało, że zawieszenie poprzedniego progu, by umożliwić rewizję budżetu w 2013 roku, a także ryzyko, że dług będzie nadal powyżej najniższego progu ostrożnościowego w kolejnych latach (...) stwarzają ryzyko niedotrzymania reguły fiskalnej w przyszłości. Opinia ta wpisuje się w podobne stanowiska zagranicznych instytucji, które wspólnie wskazują, że problemem może okazać się konsolidacja fiskalna po wpływie reformy OFE.

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy dane dotyczące sprzedaży detalicznej i bezrobocia w luty. Rynek spodziewa się odpowiednio: 5,9% r/r oraz 14,1% r/r. Oczekuje się wiec wzrostu sprzedaży w porównaniu do stycznia (4,8%r/r) oraz lekkiego wzrostu bezrobocia (14%). Pomimo oficjalnych oczekiwań duża część rynku prognozuje jednak słabsze wskazanie w zakresie sprzedaży detalicznej zakładając, że efekt większej liczby dni handlowych zniesiony zostanie przez wygasanie styczniowego efektu wzmożonej sprzedaży po słabszym grudniu. Dane to nie powinny jednak istotnie wpłynąć na złotego, który w ostatnich tygodniach dyskontuje głównie scenariusze związane z czynnikami zewnętrznymi.

Z rynkowego punktu widzenia obserwujemy przejście w stan konsolidacji w zakresie 4,19 – 4,20 EUR/PLN. Równocześnie po teście wsparcia na 3,4337 CHF/PLN kwotowania powinny ustabilizować się powyżej tego obszaru. W przypadku pary związanej z USD wczorajsze spadki przynajmniej teoretycznie otwierają drogę do możliwego zejścia w kierunku 3,0175 PLN, jednak przy konsolidacji na pozostałych parach scenariusz ten wydaje się mało prawdopodobny.

Konrad Ryczko