Polimex-Mostostal odnotował 261,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 1.242,55 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 173,61 mln zł wobec 1185,10 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2.362,75 mln zł w 2013 r. wobec 4.110,42 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2013 r. wyniosła 161,60 mln zł wobec 1.122,25 mln zł straty rok wcześniej.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku.