Asseco Poland odnotowało 393,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 370,60 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 610,50 mln zł wobec 651,80 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5.898,10 mln zł w 2013 r. wobec 5.529,10 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2013 r. wyniósł 280,30 mln zł wobec 323,60 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest siódmym największym dostawcą oprogramowania w Europie.