Lubelski Węgiel Bogdanka odnotował 104,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2013 r. wobec 35,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 117,24 mln zł wobec 48,44 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 481,53 mln zł w IV kw. 2013 r. wobec 443,56 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-IV kw. 2013 r. spółka miała 329,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 308,60 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1899,83 mln zł w porównaniu z 1835,80 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2013 r. wyniósł 326,53 mln zł wobec 306,26 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG30 - miała 14,8% udziałów w rynku na koniec 2013 r. w przypadku rynku węgla energetycznego w Polsce i 19,3% dla rynku węgla energetycznego sprzedanego do energetyki zawodowej.