Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku złotego przyniosło wyhamowanie spadków polskiej waluty wobec euro oraz franka szwajcarskiego. Wyniki wspominanego wczoraj referendum (ostatecznie 96,77% za przyłączeniem do Rosji) i brak zaostrzenia konfliktu na tejże bazie wsparły wyceny bardziej ryzykownych aktywów. Inwestorzy pozostają jednak ostrożni, gdyż trwa obecnie rozejm do 21 marca i ciągle nie wiadomo jak konflikt rozwinie się w przyszłości. Dlatego też niezwykle istotna wydaje się dzisiejsza konferencja Prezydenta Rosji, gdzie rynek doszukiwać się będzie potencjalnych sygnałów co do przyszłości Krymu i wschodniej Ukrainy. Z punktu widzenia złotego obserwowaliśmy stabilizację wraz z resztą koszyka walut CEE. Układ techniczny sprzyja wygenerowaniu mocniejszej korekty ostatnich zwyżek na parach, jednak niepokój związany z Krymem skutecznie ogranicza napływ kapitałów zagranicznych do złotego.

W trakcie dzisiejszej sesji GUS poda przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym. Rynek spodziewa się odpowiednio dynamiki na poziomie 0,2% r/r oraz 3,23% r/r. W szerszym ujęciu rynek zakłada, że poprawa sytuacji na rynku pracy będzie kontynuowana, a ostatnie wskazania obciążone były przede wszystkim zmianą próby badania GUS. Dodatkowo w trakcie dzisiejszej sesji MF poda wielkość podaży na czwartkową aukcję długu.

Z rynkowego punktu widzenia utrzymanie kwotowań poniżej zakresu 4,24-4,25 EUR/PLN sugeruje, że może dojść do próby odrobienia części strat i korekty w kierunku okolic 4,20 PLN. Analogiczny scenariusz możliwy jest dla pary CHF/PLN, gdzie zakres docelowy wynosi okolice 3,45 PLN. Para USD/PLN pozostaje w konsolidacji w obszarze 3,0175-3,0485 PLN. Realizacja powyższego pozytywnego scenariusza zależeć będzie prawdopodobnie od wpływu dzisiejszego wystąpienia Putina na rynki.

Konrad Ryczko