Zysk operacyjny wyniósł 110,19 mln zł wobec 344,00 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 4.797,46 mln zł w 2013 r. wobec 5.173,44 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2013 r. wyniósł 94,08 mln zł wobec 256,14 mln zł zysku rok wcześniej.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (60% udziału w rynku) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.