Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 6,80 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2013 r. wobec 97,50 mln zł straty kwartał wcześniej, podała spółka w prezentacji.

Zysk operacyjny wyniósł 29,40 mln zł wobec 86,10 mln zł straty kwartał wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1.841,50 mln zł w IV kw. 2013 r. wobec 1.678,70 mln zł kwartał wcześniej.

W całym 2013 r. spółka miała 82,20 mln zł skonsolidowanego zysku netto (ogółem) w porównaniu z 988,10 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7.632,20 mln zł w porównaniu z 8.821,00 mln zł rok wcześniej. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł odpowiednio: 77,26 mln zł wobec 795,73 mln zł.

JSW podało w komunikacie, że przychody grupy spadły o 13,5% r/r głównie ze względu na prawie 25% spadek cen węgla koksowego w ub.r.

EBITDA wyniosła 1.403,4 mln zł w 2013 r. wobec 2.374,8 mln zł w 2012 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2013 r. wyniósł 8,12 mln zł wobec 995,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2013 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,6 mln ton węgla.