Na tle poszczególnych krajów wspólnoty, wyjątkowo dobrze wypadła także Polska, gdzie produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu odpowiednio o 2.4% m/m oraz 6.4% r/r. Wieczorem uwagę inwestorów przyciągnęły natomiast wiadomości napływające z Nowej Zelandii. Zgodnie z oczekiwaniami rynku, na wczorajszym posiedzeniu RBNZ podniósł wysokość stóp procentowych o 25 punktów bazowych, z rekordowo niskiego poziomu 2.5% do 2.75%. Ekonomiści spodziewają się, że wczorajsza decyzja banku centralnego jest jednak dopiero początkiem zaostrzania tamtejszej polityki monetarnej, a do końca roku koszt pieniądza w Nowej Zelandii wzrośnie do 3.5%.

Ze względu na niewielką ilość publikacji, dzisiejsza sesja na światowych rynkach finansowych powinna upłynąć dosyć spokojnie. Nad ranem uwagę inwestorów przyciągnęły wiadomości docierające z Chin, gdzie opublikowano dane obrazujące dynamikę tamtejszej produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej. Popołudniu poznamy natomiast cotygodniowe informacje o sytuacji na amerykańskim rynku pracy.

dr Maciej Jędrzejak, Dyrektor Zarządzający Saxo Bank Polska