Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) postanowił zarekomendować akcjonariuszom przeznaczenie 2.056,74 mln zł z jednostkowego zysku netto za 2013 r. wynoszącego 2.337,56 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,10 zł na akcję, podała spółka.

Zarząd proponuje przeznaczyć 237,63 mln zł na kapitał zapasowy, a dalsze 43,19 mln zł - na pokrycie straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku połączenia spółki z PGE Energia Jądrowa, podano w komunikacie.

"Proponowany dzień dywidendy to 5 września 2014 r., natomiast proponowany dzień wypłaty dywidendy to 26 września 2014 r." - czytamy w komunikacie.

W styczniu br. dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Magdalena Bartoś mówiła, że PGE chce utrzymać stabilną politykę dywidendową, czyli wypłacać co rok 40-50% skonsolidowanego zysku netto.

W czerwcu ub. r. akcjonariusze PGE zdecydowali, by jednostkowy zysk netto za 2012 r. w wysokości 784,00 mln zł oraz część kapitału zapasowego w kwocie 824,00 mln zł przeznaczyć na dywidendę w wysokości 1.607,99 mln zł, tj. 86 groszy na akcję.

PGE odnotowała 4.118,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 3.616,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Obecnie Skarb Państwa posiada wciąż 61,89% akcji PGE.

PGE to największa grupa energetyczna w Polsce. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%.