Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 4.118,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 3.616,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5.060,44 mln zł wobec 4.377,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30.144,85 mln zł w 2013 r. wobec 30.481,08 mln zł rok wcześniej.

"Spadek przychodów o 336,2 mln zł spowodowany był głównie:

* spadkiem przychodów z tytułu rekompensat KDT (-) 1.026,5 mln zł;
* spadkiem przychodów ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii (-) 235,5 mln zł.

Spadek ten został częściowo skompensowany:

* wzrostem przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej 823,6 mln zł" - czytamy w raporcie.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2013 r. wyniósł 2.337,56 mln zł wobec 772,17 mln zł zysku rok wcześniej. PGE to największa grupa energetyczna w Polsce. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%.