Bank Pekao odnotował 735,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2013 r. wobec 746,21 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 664 mln zł zysku. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 657-675 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1135,67 mln zł wobec 1254,44 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 547,59 mln zł wobec 548,80 mln zł rok wcześniej.

Według prognoz analityków z dziesięciu biur maklerskich, wynik odsetkowy Pekao SA w IV kwartale mógł wynieść od 1.030 do 1.130 mln zł, przy konsensusie na poziomie 1.096 mln zł. Zgodnie z oczekiwaniami analityków, na poziomie od 580 do 594 mln zł, przy konsensusie na poziomie 586 mln zł.

Aktywa razem banku wyniosły 158,52 mld zł na koniec IV kw. 2013 r. wobec 150,75 mld na koniec IV kw. 2012 r.

W okresie I-IV kw. 2013 r. bank miał 2.784,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2.942,80 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2013 r. wyniósł 2.800,00 mln zł wobec 2.925,25 mln zł zysku rok wcześniej.