Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku złotego nie przyniosło znaczących zmian w układzie sił na rynku. Polska waluta po okresie podwyższonej zmienności, spowodowanej potencjalnym konfliktem militarnym na Ukrainie, przeszła w stan konsolidacji czekając na kolejne impulsy. W dalszym ciągu podtrzymuje opinię, iż w przypadku polepszenia rynkowego sentymentu możemy być świadkami próby umocnienia krajowej waluty. Aktualnie jednak scenariusz ten ogranicza wzrost napięć w regionie CEE, chociaż kolejne godziny przynoszą ofertę ze strony UE o wartości 11 mld EUR dla Ukrainy oraz deklarację wsparcia obronności krajów CEE przez USA. Powoduje to, iż scenariusz otwartego konfliktu wydaje się obecnie już dużo mniej prawdopodobny niż na początku tygodnia, jednak inwestorzy w dalszym ciągu wstrzymują się przed zakupami aktywów związanych z Wschodnią Europą. W kraju byliśmy świadkami utrzymania stopy procentowej przez RPP na poziomie 2,5%. Równocześnie Rada wydłużyła o co najmniej o trzy miesiące okres, w którym stopy procentowe będą mogły pozostać na niezmienionym poziomie. Teoretycznie więc aktualnym oficjalnym terminem jest III kw. br. Rynek jednak już wcześniej zakładał, że RPP zdecyduje się na podwyżkę dopiero w IV kw., lub wedle ostatnich prognoz nawet w I kw. 2015r., stąd wpływ komunikatu na rynek pozostał ograniczony.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest istotnych publikacji z rynku krajowego. Inwestorzy przyglądać się będą jednak wynikom aukcji obligacji zaoferowanych przez MF (OK0716 i WZ0119) o wartości z przedziału 2,5-5,5 mld PLN. Ostatni wzrost napiec w regionie nie wpłynął znacząco na kwotowania długu, a wczorajszy spadek rentowności wskazuje, iż resort nie powinien mieć problemów z uplasowaniem emisji. Na szerokim rynku głównym wydarzeniem pozostaje posiedzenie EBC, gdzie część graczy spodziewa się możliwego złagodzenia polityki monetarnej.

Z rynkowego punktu widzenia obserwujemy utrzymanie dość neutralnych poziomów na złotym, ze wskazanie na próby lekkiego umocnienia. EUR/PLN znajduje się blisko 4,1825 PLN, a umocnienie krajowej waluty ograniczane jest przez zakres 4,17 PLN. Równie mały obszar wahań występuje na USD/PLN, gdzie intra-sesyjny opór na 3,0485 PLN wspierany jest od dołu przez granicę 3,0175 PLN. Koszyk BOSSA PLN po powrocie powyżej 100 pkt. przeszedł w stan konsolidacji.

Konrad Ryczko