Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 162 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2013 r. wobec 2.117 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 95 mln zł wobec 2.518 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9.118 mln zł w IV kw. 2013 r. wobec 8.666 mln zł rok wcześniej.

W całym 2013 r. spółka miała 1.918 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2.240 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 32.120 mln zł w porównaniu z 28.730 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2013 r. wyniósł 1.688 mln zł wobec 1.910 mln zł zysku rok wcześniej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i zagranicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.