Maleją też wartości akcji spółek. Gazprom zanotował stratę 14,3 procent. Z kolei LUKOIL 8,9.

W reakcji na to rosyjski bank centralny niespodziewanie podniósł stopy procentowe do poziomu 7 procent z 5,5. W uzasadnieniu napisano, że decyzja ma przeciwdziałać ryzyku inflacji i jest związana z niestabilnością rynków finansowych.