Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dopuścił spółkę PGE Dom Maklerski do działania na giełdzie, podała GPW.

"Zarząd Giełdy postanawia dopuścić spółkę PGE Dom Maklerski S.A. do działania na giełdzie jako członka giełdy, w zakresie obrotu papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi na rachunek klienta" - czytamy w komunikacie.

W grudniu 2013 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na prowadzenie przez PGE Dom Maklerski działalności maklerskiej.

PGE Dom Maklerski należy do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE).