Podczas konferencji prasowej, szef BoE mówił również o założeniach forward guidance, podkreślając, że mimo istotnej poprawy sytuacji ekonomicznej, stopy procentowe muszą pozostać na rekordowo niskim poziomie jeszcze przez pewien czas. W nocy uwagę inwestorów przyciągnęły natomiast informacje napływające z Australii, gdzie jak wynika z danych opublikowanych przez tamtejszy urząd statystyczny, stopa bezrobocia wzrosła z 5.8% w grudniu do 6% w styczniu, co jest najgorszym wynikiem od ostatnich 10 lat. Znacznie słabsze od prognozowanych okazały się również dane obrazujące liczbę osób zatrudnionych w australijskich przedsiębiorstwach, która w ostatnim miesiącu spadła o 3.7K, podczas gdy analitycy spodziewali się jej wzrostu o około 15K.

Podczas dzisiejszej sesji opublikowany zostanie miesięczny raport ECB. Poznamy również informacje o dynamice sprzedaży detalicznej w USA (prognoza 0.0% m/m) oraz cotygodniowe dane obrazujące sytuację na amerykańskim rynku pracy.

dr Maciej Jędrzejak