Mimo, że szefowa FED dała wczoraj do zrozumienia, że nie należy oczekiwać pauzy w redukcjach programu QE3 (co tym samym sygnalizuje, że sytuacja gospodarcza będzie się nadal poprawiać) i w zasadzie powtórzyła to, co mówił jeszcze przed końcem kadencji Ben Bernanke – stopy procentowe pozostaną niskie nawet długo po spadku stopy bezrobocia poniżej 6,50 proc. – to dzisiaj rano można znaleźć mieszane i nieraz sprzeczne komentarze do wczorajszego wystąpienia w Kongresie.

Nasze zdanie wyraziliśmy już wczoraj po południu – „Yellen nie będzie w stanie zmienić oczekiwań rynku, które zakładają pierwszą podwyżkę stóp procentowych już w 2015 r. I im lepsze będą dane makroekonomiczne, jakie będą napływać w najbliższych miesiącach (w tym odczyty PPI i CPI), tym większe będą oczekiwania, że do takiego posunięcia dojdzie wcześniej”. I takie jest też zachowanie się rynku długu – rentowności obligacji rządowych wróciły do trendu wzrostowego, a w górę poszły też przyszłe stawki kontraktów FRA. Tym samym trudno jest uznać, że wczorajsze słowa Janet Yellen rzeczywiście były „gołębie” – zwolennicy tego podejścia akcentują fakt, że szefowa FED dość sporo mówiła o tym, że rynek pracy nadal nie jest efektywny, a gospodarka wciąż nie jest zdrowa. Czy jednak mogła powiedzieć inaczej? Yellen rozpoczęła swoją kadencję w sposób wyważony i dała do zrozumienia, że nie będzie podejmować żadnych rewolucyjnych kroków. Dla rynku ważne jest jednak to, że słowa Yellen powinny dać wyraźniejszy impuls dla dolara w kolejnych dniach.

Na mieszane komentarze do wczorajszych słów szefowej FED nałożyły się jeszcze dwie kwestie – Izba Reprezentantów podniosła ustawowy limit długu do marca 2015 r., co tym samym zdejmuje ten element ryzyka z rynków finansowych (zwłaszcza, że ta izba Kongresu była zdominowana przez Republikanów). Z kolei w nocy napłynęły dość dobre dane z Chin. W styczniu nadwyżka w handlu zagranicznym wzrosła do 31,86 mld USD, a eksport i import odnotowały ponad 10 proc. dynamikę wzrostu w ujęciu rocznym. Te informacje wsparły notowania dolara australijskiego (AUD) i nowozelandzkiego (NZD), ale i też podtrzymały z rana dobre nastroje na giełdach i rynkach wschodzących.

Wydarzeniem dzisiejszej sesji będzie publikacja kwartalnego Raportu nt. Inflacji przez Bank Anglii, oraz towarzysząca temu wydarzeniu konferencja prasowa Marka Carney’a (szefa BOE). To wszystko od godz. 11:30. Rynki oczekują, że BOE dokona zmian w forward guidance (tutaj sytuacja jest podobna, jak z FED – stopa bezrobocia spadła ostatnio do 7,1 proc., a przy 7,0 proc. miało się rozpocząć zacieśnianie polityki monetarnej). W efekcie Carney zaczął zapewniać rynki, że BOE nie widzi takiej możliwości, gdyż ożywienie gospodarcze nie jest na tyle wystarczające, a inflacja nie będzie rosnąć zbyt szybko (chociaż utrzymuje się powyżej celu banku centralnego). W końcu dał też do zrozumienia, że zbyt silny funt może mieć negatywne skutki dla gospodarki. To, w połączeniu z nieco słabszymi odczytami makroekonomicznymi dało w ubiegłym tygodniu impuls do przeceny funta, ale już ten tydzień pokazuje, że popyt znów rośnie w siłę. Jeżeli Raport nt. Inflacji nie pokaże, że inflacja może się ustabilizować, a Carney nie będzie w stanie przekonać rynku, że BOE rzeczywiście nie podniesie w 2015 r. stóp procentowych, to funt może znów zyskiwać.

Marek Rogalski