Dziś najważniejszymi wydarzeniami będą decyzje władz monetarnych odnośnie polityki pieniężnej. O 13:00 decyzję ogłosi Bank Anglii, o 13:45 Europejski Bank Centralny (konferencja prasowa rozpocznie się o 14:30), a wczesnym popołudniem (tradycyjnie nie ma konkretnej godziny publikacji) Rada Polityki Pieniężnej (początek konferencji o godzinie 16:00). Zakładamy, że Rada Polityki Pieniężnej nie będzie zmieniać parametrów polityki zgodnie z obietnicą zapewniającą o tym, że do końca pierwszej połowy roku stopy procentowe NBP pozostaną na niezmienionym poziomie. Coraz bardziej optymistyczne prognozy wzrostu gospodarczego na ten rok pokazują, że w gospodarce dzieje się coraz lepiej. Uważamy, że w drugiej połowie roku Rada otrzyma sygnał o zaciśnięciu polityki monetarnej, a sygnałem tym będzie domykanie się luki popytowej – spodziewamy się, że w czwartym kwartale jej wartość wyniesie 0,2 pkt. proc. Naszym zdaniem powrót wzrostu powyżej potencjału oraz trwałe odbicie spożycia indywidualnego są kluczowymi warunkami do odejścia od polityki historycznie niskich stóp. Dzisiejsze posednienie nie powinno wpłynąć na notowania polskiej waluty.

Strefa euro: ECB pod ścianą

Rada Prezesów ECB stoi przed bardzo trudnym zadaniem – z jednej strony gospodarka wymaga dalszej stymulacji, a z drugiej kończą się możliwości manewrowania stopą procentową oraz spada efektywność niekonwencjonalnych narzędzi polityki pieniężnej. W zeszłym miesiącu doszło do zaistnienia obydwu sytuacji, które prezes ECB Mario Draghi wymienił jako dające sygnał do podjęcia kolejnych, ultra łagodnych decyzji Rady. Konieczność dalszego łagodzenia polityki monetarnej w Eurolandzie kontrastująca z kolejnymi krokami w kierunku normalizacji stawianymi przez władze Rezerwy Federalnej jest główną motywacją naszych prognoz zakładających średnio – i długoterminowe spadki EUR/USD. W perspektywie dwunastu miesięcy kurs osiągnie naszym zdaniem poziom 1,23. Decyzja o złagodzeniu polityki wywrze oczywiście silną presję na euro także w krótszym terminie. Przełamanie 1,3475 otwiera drogę do spadku do 1,34.

Marcin Pietrzak