Obecnie jej dynamika kształtuje się na poziomie 7.4%, szef TCMB zakłada jednak, że do końca roku spadnie do 6.6%, natomiast w 2015 roku – do 5%. W odpowiedzi na znacznie mocniejsze od przewidywanego zacieśnienie polityki monetarnej, turecka lira umocniła się w stosunku do głównych walut. Ekonomiści ostrzegają, że radykalny ruch, na jaki zdecydował się Bank Centralny Turcji, może mimo wszystko okazać się niewystarczający do trwałej poprawy sytuacji.

Podczas dzisiejszej sesji uwagę inwestorów po obu stronach Oceanu przyciągną informacje napływające ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zakończy się ostatnie posiedzenie Fed pod przewodnictwem Bena Bernanke. W ciągu dnia wystąpi również szef BoE, Mark Carney.

dr Maciej Jędrzejak, Dyrektor Zarządzający Saxo Bank Polska