Ostatnie kilkanaście godzin handlu na parach związanych z polską walutą przyniosło kolejną próbę osłabienia złotego. Z okolic 4,23 PLN za euro złoty wygenerował jednak korektę, która przypisać należy chwilowej poprawie sentymentu wokół większości walut rynków wschodzących. Stało się tak za sprawą CBRT (Bank Centralny Turcji), który na nadzwyczajnym, dzisiejszym posiedzeniu najprawdopodobniej podwyższy stopy overnight w celu przeciwdziałania spadkowi wyceny tamtejszej liry. Nie zmienia to jednak faktu, iż złoty znalazł się ponownie na kanwie nastrojów związanych z walutami rynków wschodzących, stąd kolejne miesiące mogą upłynąć po znakiem słabości krajowej waluty. Wyraźnego umocnienia spodziewam się dopiero w drugiej połowie br., gdy nerwowość związana z ograniczaniem programu QE przez FED ulegnie zmniejszeniu, a większe znaczenie będą odgrywać lokalne czynniki m.in. w postaci potencjalnego rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych w Polsce.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest znaczących publikacji makroekonomicznych z Polski. Warto jednak śledzić odczyty z dwóch krajów: USA i Turcji. W pierwszym przypadku seria figur w godzinach popołudniowych będzie najprawdopodobniej wydarzeniem dnia na eurodolarze. W drugim przypadku zakładać należy, że decyzja CBRT znajdzie swoje odzwierciedlanie nie tylko na wycenie liry (TRY), ale również na większości walut emerging markets, stąd spodziewam się ewentualnej reakcji również na złotym.

Z rynkowego punktu widoczne jest, iż powyżej zakresu 4,21-4,22 PLN za euro przeważają gracze nabywający złotego, niemniej presja podażowa zostaje utrzymana. Co ciekawe względnie stabilny pozostaje amerykański dolar przez co para USD/PLN tkwi w zakresie konsolidacji z 3,0485-3,0768 PLN. W przypadku zestawienia CHF/PLN analogiczną barierę (jak w przypadku EUR/PLN) stanowi zakres 3,4337 PLN. Podobnie jak wczoraj początek handlu powinien przynieść lekkie umocnienie złotego, a kolejne godziny zależeć będą najprawdopodobniej od reakcji rynków na decyzję CBRT.

Konrad Ryczko