Na fali niechęci globalnych inwestorów złoty osłabł do najniższego poziomu od niemal czterech miesięcy
Inwestorzy źle przyjęli informacje o słabym PMI dla chińskiego przemysłu, decyzję argentyńskiego banku centralnego o zaniechaniu obrony peso, nie pomogły też niepokoje na Ukrainie – to powody piątkowego osłabienia złotego wskazywane przez analityków.
– Inwestorzy obawiają się, że dalsze ograniczanie ilościowego luzowania polityki pieniężnej przez amerykański bank centralny będzie wywierać negatywną presję na kraje, które są mocno zależne od napływu kapitału z zagranicy. Dodatkowo wzmocniły się obawy, iż tempo odbicia gospodarczego rynków wschodzących nie będzie wystarczająco wysokie, by zrekompensować ryzyko inwestycji w tych krajach – wskazują ekonomiści Banku Zachodniego WBK.