PKN Orlen odnotował 422 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2013 r. wobec 276 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 489 mln zł wobec 738 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 27.678 mln zł w IV kw. 2013 r. wobec 31.245 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-IV kw. 2013 r. spółka miała 176 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2.345 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 113.853 mln zł w porównaniu z 120.102 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2013 r. wyniósł 618 mln zł wobec 2.128 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. W 2012 r. łączny przerób ropy naftowej w grupie wyniósł 27,9 mln ton.