Jak poinformował chiński urząd statystyczny, PKB w Państwie Środka wyniosło w IV kwartale 1.8% k/k oraz 7.7% r/r, natomiast dynamika produkcji przemysłowej zmniejszyła się o 9.7% r/r. Słabsze od prognozowanych okazały się również dane docierające z Japonii, gdzie wskaźnik obrazujący kondycję tamtejszego sektora przemysłowego wyniósł w grudniu -0.1% m/m oraz 4.8% r/r. Dla inwestorów znad Wisły istotne znaczenie miały natomiast dane opublikowane przez GUS, z których wynika, że w ostatnim miesiącu spadła liczba osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. Nieznacznie wzrosła natomiast dynamika wynagrodzeń z 3.1% r/r w listopadzie do 3.2% r/r w grudniu, wynosząc średnio 4221,5 zł.

Uzupełnieniem wczorajszych danych obrazujących sytuację na rynku pracy w Polsce, będzie dzisiejsza publikacja wskaźnika dobrobytu wg BIEC. W ciągu dnia poznamy również dynamikę tutejszej produkcji przemysłowej (prognoza 10.5% r/r) Z kolei, zza Odry napłyną natomiast informacje o wysokości indeksu instytutu ZEW (prognoza 64 pkt), obrazującego nastroje niemieckich inwestorów.

dr Maciej Jędrzejak, Dyrektor Zarządzający Saxo Bank Polska