Eurodolar ponownie nie był w stanie sforsować linii trendu wzrostowego poprowadzonej od dołka z lipca ubiegłego roku. Kurs EUR/USD od rana zwyżkuje, obecnie notowania znajdują się na 1,3620. W ostatnich godzinach na wartości lekko traci polska waluta. Kurs EUR/PLN wzrasta do 4,16, a USD/PLN do 3,0550.

Dziś największą uwagę powinien przykuć odczyt inflacji konsumenckiej w USA za grudzień (14:30). Konsensus zakłada przyspieszenie dynamiki z 1,2 do 1,5 proc. Dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych cieszą się jeszcze większym zainteresowaniem po tym jak Fed w forward guidance powiązał przyszłe decyzje ws. stóp z kształtowaniem się dynamiki wzrostu cen. Z USA poznamy również regionalny indeks koniunktury – Fed z Filadelfii oraz indeks nastrojów w branży nieruchomości (16:00). Dziś również druga część danych inflacyjnych z Polski – inflacja bazowa za grudzień (14:00). Wczoraj wieczorem natomiast rynkowe nastroje poprawił raport nt kondycji amerykańskiej gospodarki (Beżowa Księga). Wynika z niego, że od listopada do końca roku koniunktura ulegała dalszej poprawie w większości regionów i sektorów. Tym samym Beżowa Księga wraz z lepszymi od oczekiwań danymi o sprzedaży detalicznej rozwiała część obaw po ostatnim słabym raporcie z rynku pracy. Wspiera to również nasz pogląd, że ograniczanie luzowania ilościowego jest niezagrożone, a nawet w kolejnych miesiącach, jeżeli dane ponownie zaskakiwać będą in plus, możemy oczekiwać przyspieszenia wychodzenia z QE3. To z kolei umacniać powinno amerykańską walutę.

Od początku roku EUR/USD zniżkował już prawie 2 figury, co więcej uważamy, ze bieżący rok będzie stał pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty. Impulsami do umocnienia dolara stawać się będą coraz lepsze dane z gospodarki oraz kontynuacja ograniczania luzowania ilościowego przez Fed. Nasza prognoza na 3- i 12- miesięcy zakłada spadek EUR/USD do, odpowiednio 1,32 i 1,23. Zniżkom eurodolara pomóc powinno również gołębie nastawienie Europejskiego Banku Centralnego oraz zobowiązanie Mario Draghiego do przeciwdziałania trwałemu wzrostowi rynkowych stóp procentowych.

Polska: inflacja już tylko wyższa

Po wczorajszym odczycie inflacji konsumenckiej (wzrost z 0,6 do 0,7 proc. r/r) można założyć, że w grudniu presja popytowa wyrażona dynamiką inflacji bazowej spadła o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z zeszłym miesiącem. Na stabilnym poziomie pozostały bowiem kontrybucje w kategoriach żywność i energia, natomiast do spadku głównego wskaźnika przyczynił się niższy wkład cen paliw (o 0,1 pkt. proc. mniej niż przed miesiącem). Uważamy, że grudzień zapoczątkował fazę przyspieszenia dynamiki wzrostu cen w Polsce. W kolejnych miesiącach wyższe odczyty wspierać będzie korzystna baza statystyczna, a w dalszej części roku decydujący wpływ będzie miała odradzająca się presja popytowa. Dane te wzmacniają stanowisko Rady Polityki Pieniężnej, która zobowiązała się do utrzymywania historycznie niskich stóp do końca pierwszej połowy tego roku. Więcej nt dzisiejszych danych w Opinii TMS – Polska: inflacja bazowa również niżej.

Szymon Zajkowski