Główne założenia polityki monetarnej podtrzymał również BoE. Ekonomiści spodziewają się, że niskie stopy procentowe w Wielkiej Brytanii zostaną zmienione dopiero w połowie 2015 roku, kiedy bezrobocie spadnie do poziomu 7%. Będzie to jednak wymagało wcześniejszego zmodyfikowania tzw. forward guidance.

Podczas dzisiejszej sesji w Europie zostaną opublikowane dane o dynamice produkcji przemysłowej w Wielkiej Brytanii (prognoza 0.3% m/m i 3% r/r). Poznamy również finalne PKB strefy euro w III kwartale (prognoza 0.1% k/k). Popołudniu, zza Oceanu napłyną natomiast comiesięczne informacje z amerykańskiego rynku pracy. Dzień zakończą przemówienia przedstawicieli Rezerwy Federalnej – Jeffrey’a Lacker’a, szefa Fed z Richmond oraz James’a Bullard’a, szefa Fed z St. Louis.

dr Maciej Jędrzejak