Początek ostatnich dwóch sesji w 2013r. na rynku złotego przynosi stabilizację kwotowań polskiej waluty po ostatnim umocnieniu. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,1467 PLN za euro, 3,0179 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,3822 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu podbiły do poziomu 4,368% w przypadku papierów 10-letnich.

Końcówka roku na rynku złotego przyniosła umocnienie polskiej waluty do poziomów notowanych we wrześniu br. W ciągu ostatnich sesji widoczny był popyt z zagranicy, co wskazuje na prawdopodobne mocne zakończenie roku na złotym. Z uwagi na niską płynność zwiększeniu uległa zmienność kwotowań, gdzie zajecie jakiejkolwiek większej pozycji wiąże się z wpłynięciem na kwotowania. Prawdopodobne mocniejsze zamknięcie roku na złotym ma związek z pozytywnymi prognozami co do polskiej gospodarki oraz krajowej waluty na 2014r. Większość instytucji zagranicznych wymienia złotego jako jedną z najciekawszych składowych koszyka waluta emerging markets na najbliższy rok. Genezą takich założeń jest postępujące odbicie gospodarcze w Polsce oraz oczekiwanie rozpoczęcie podwyżek stóp procentowych w III/IV kw. 2014r.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest znaczących publikacji makroekonomicznych z Polski. W trakcie bieżącego tygodnia liczyć się będzie przede wszystkim gra pod zamkniecie roku na złotym, co tradycyjnie może przynieść wzrost zmienności.

Z rynkowego punktu widzenia piątkowa sesja na złotym pokazała, iż o mocniejsze zejście poniżej 3,00 PLN za amerykańskiego dolara może być ciężko. Niewykluczone jednak, że przed końcem roku zbliżymy się jeszcze do tej granicy. W przypadku kwotowań EUR/PLN za analogiczny zakres przyjmować należy okolice 4,1250 PLN. Duże znaczenie może mieć tutaj ostatnie zanegowanie wybicia na eurodolarze, co przynajmniej na ten moment sugeruje możliwe lekkie osłabienie polskiej waluty w pierwszej fazie dzisiejszego handlu.

Konrad Ryczko