"Vistal Gdynia S.A., wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych, ustalił cenę akcji w ofercie publicznej na 12,0 zł za jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Spółka planuje wyemitować 4.210.000 nowych akcji i pozyskać 50,5 mln zł brutto. 3.610.000 akcji zostanie zaoferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych, natomiast 600.000 w transzy inwestorów indywidualnych, podano także. Po zakończeniu oferty publicznej nowi akcjonariusze obejmą 29,6% akcji spółki.

Obecni akcjonariusze oraz spółka zdecydowali się na 360-dniowy lock-up. Głównymi akcjonariuszami Vistal Gdynia S.A. są prezes Vistal Gdynia Ryszard Matyka, posiadający 75% akcji oraz członek rady nadzorczej Bożena Matyka, posiadająca 25% akcji.

Vistal Gdynia podało też, że środki z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie strategii rozwoju, w tym głównie na zwiększenie kapitału obrotowego, co w połączeniu z realizowanym obecnie dużym programem inwestycyjnym umożliwi spółce zwiększenie skali wykonywanych projektów.

"Debiut spółki na rynku głównym GPW planowany jest na pierwszą połowę stycznia 2014 roku" - czytamy dalej.

W dniach 18-23 grudnia odbędzie się przyjmowanie zapisów wśród inwestorów instytucjonalnych. Do 24 grudnia zaplanowano przydział akcji.

Vistal Gdynia, spółka dominująca Grupy Vistal, to wiodący producent konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Grupa Vistal rozpoczęła działalność 22 lata temu, obecnie tworzy ją łącznie 11 spółek specjalizujących się w poszczególnych segmentach działalności w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych. Grupa Vistal zatrudnia ok. 380 osób.