Grupa Energa od dziś będzie notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Będzie to 448 spółka notowana na Głównym Rynku oraz 20 debiut w tym roku. Niestety nadzieje na wielki debiut zostały pogrzebane.

Największa prywatyzacja w tym roku na razie na minus. Grupa Energa na otwarciu zanotowała niewielki, ale jednak spadek. Jak poinformowała agencja ISB News akcje spółki Energa zadebiutowały na rynku głównym warszawskiej giełdy po cenie 16,95 zł, tj. o 0,29% poniżej kursu odniesienia. Chwilę potem spadek notowań wynosił już niemal 3 procent. Nie tego oczekiwali inwestorzy. Cena akcji nadal spada. Na godz. 9:20 kurs akcji wynosił 16,36 zł, czyli - 3,7 proc.

Debiut Grupy Energa, na zdj. Mirosław Bieliński - prezes zarządu ENERGA SA, - źródło GPW Media. / Inne

O godzinie 10.00 w Sali Notowań GPW odbył się oficjalny debiut Energi. "Pojawienie się na warszawskim parkiecie kolejnej kluczowej spółki polskiej gospodarki to świadectwo rosnącej wagi rynku kapitałowego w życiu gospodarczym kraju. Jestem przekonany, ze nadchodzący rok będzie dla rynku równie udany, a na parkiecie coraz częściej będą pojawiać się spółki o rodowodzie czysto prywatnym, pozwalając kontynuować budowę warszawskiego centrum kapitałowego. To jest prawdziwe wyzwanie dla wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za rozwój rynku – powiedział Adam Maciejewski, prezes GPW.Głos zabrał również prezes 448 spółki giełdowej notowanej na GPW.

"Droga Energi na giełdę była bardzo długa. Jesteśmy na giełdzie aby przeżyć nie jeden dzień ale długofalowo tworzyć nasz akcjonariat. Każdy kto kupił akcje Energi zrobił dobry interes" - stwierdził prezes Energa S.A., Mirosław Bieliński.Nie uspokoiło to jednak giełdowych graczy. Po oficjalnym wystąpieniu prezesa Energa cena akcji nie wzrosła. Na godz. 15:08 kurs akcji wynosił 16,06 zł co oznacza dalszy spadek o 5,47 procent.

Jak poinformował serwis GPW Media publiczna emisja akcji cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem - redukcja wyniosła prawie 56 proc. Będzie to 448 spółka notowana na Głównym Rynku oraz 20 debiut w tym roku. Ostateczna łączna liczba akcji sprzedawanych w ofercie przez Skarb Państwa to 141.522.067 akcji serii AA (stanowiących 34,18% kapitału). Cena emisyjna w pierwotnej ofercie publicznej Energi została ustalona na 17 zł. Wartość oferty brutto wyniosła 2.405,87 mln zł.

Energa w 2013 roku - wyniki finansowe

Ostatnie trzy kwartały Grupy ENERGA to prawie 600 mln zł zysku, wzrost produkcji i sprzedaży energii. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży były wyższe o 3,6 proc. i wyniośły 8,5 mld zł. EBITDA* wynosiła po II kwartałach 1,5 mld zł, co oznaczało wzrost o 12,7 proc., a zysk netto po wzroście o 12,7 proc. - 598 mln zł. Przychody ze sprzedaży Grupy ENERGA po dziewięciu miesiącach 2013 roku wyniosły 8,5 mld zł i były o 296 mln zł (3,6 proc.) wyższe niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym.

Oprac. T.J.