Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła zmiany w regulaminie giełdy, związane z utrzymaniem skrócenia godzin sesji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. sesje giełdowe będą odbywać się w godzinach 8.30 - 17.05.

Otwarcie na rynku terminowym następować będzie o godzinie 8:45, a zamknięcie o 17:00. Na rynku kasowym otwarcie planowane jest na 9:00, a zamknięcie również na 17:00.

Skrócony harmonogram notowań na warszawskiej giełdzie, który po zatwierdzeniu KNF zostanie utrzymany do końca 2014 r., obowiązuje od 15 kwietnia 2013 r. tj. od uruchomienia systemu transakcyjnego UTP.

Rada giełdy dokonała w listopadzie zmian w regulaminie związanych z przedłużeniem czasowego skrócenia godzin sesji giełdowej (godziny 8:30-17:05). Warunkiem ich przyjęcia była zgoda KNF. Pod koniec marca GPW oraz członkowie giełdy zawarli porozumienie dotyczące zmiany harmonogramu notowań.

Wprowadzając zmiany, GPW informowała, że proponowana zmiana harmonogramu ma charakter czasowy i będzie obowiązywać do 31 grudnia 2013 r., co pozwoli GPW oraz innym uczestnikom rynku na ocenę efektów biznesowych tej decyzji oraz zbadanie preferencji inwestorów w trakcie 2013 r.

Giełda Papierów Wartościowych prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.